A A A K K K
для людей із порушенням зору
Курненська громада
Житомирська область, Житомирський район

УВАГА !!! КУРНЕНСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА РОЗРОБКУ СИМВОЛІКИ ГРОМАДИ.

Дата: 16.04.2021 14:14
Кількість переглядів: 1726

                                                                             

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

                                                                                ПРОЄКТ

У К Р А Ї Н А

КУРНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПУЛИНСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

П’ята   сесія                                                                                                   8-го  скликання

від   14.04.2020                                                                                                                         №

 

 

Про проведення конкурсу на кращий проєкт символіки

( Герба, Прапора та Гімну )Курненської сільської ради

 

 

Відповідно до статті 22 і пункту 14 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи пропозиції постійних комісій Курненської сільської ради, сільська рада

 

ВИРІШИЛА :

 1. Провести з 1 травня  2021 року по 1 липня 2021 року конкурс на кращий проєкт символіки ( Герба, Прапора  та Гімну) Курненської сільської ради.
 2. Затвердити Положення про конкурс проєктів символіки Курненської сільської ради  та склад конкурсної комісії (додаток 1,2).
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу економічного розвитку та інвестицій, постійну комісію з гуманітарних питань.

 

Сільський голова                                                                                        Леонід КОРЗУН    

 

 

 

                                                       Додаток до рішення

                                                                                 5 сесії сільської   ради 

                                                                                 8-го скликання від                          14.04.2021р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про конкурс на кращий проєкт символіки (Герба, Прапора  та Гімну) Курненської сільської ради.

 1. Основні положення.

 Цим Положенням встановлюються вимоги до організації і проведення    

 відкритого конкурсу на кращий проєкт символіки (Герба, Прапора та Гімну)   Курненської сільської ради (далі – конкурс).

  •  Конкурс проєктів символіки   Курненської сільської ради    проводиться згідно з правом  територіальних громад, наданим    ст. 22 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», мати   власну символіку.

Організатором конкурсу на проєкт символіки   є Курненська сільська рада.

 Метою конкурсу є визначення найкращого проєкту Герба, Прапора  та Гімну Курненської сільської ради.

 1. Організація конкурсу.
  •  Організаційну роботу по проведенню конкурсу здійснює виконавчий   апарат сільської  ради.

       Переможців конкурсу визначає конкурсна комісія, склад якої    затверджується  сільською радою. Фінансування витрат на проведення конкурсу здійснюється за рахунок  коштів, передбачених у кошторисі сільської ради.

Оголошення про проведення конкурсу, його умови та склад конкурсної  комісії повідомляється в засобах масової інформації не пізніше ніж за 5  днів до початку   конкурсу.

 1. Умови конкурсу.
  •  У конкурсі можуть узяти участь юридичні і фізичні особи сільської ради без огляду на фах, посаду чи освіту. Конкурс проводиться без обмеження кількості учасників.

 

3.1.  Учасниками конкурсу не можуть бути члени конкурсної комісії, їхні  

        близькі родичі, а також особи, які безпосередньо пов’язані з членами  

        конкурсної комісії виконанням трудових обов’язків.

 

3.2. Кожен з учасників конкурсу має право подати проєкт одного або обох  

         символів. Кількість варіантів символів не обмежується.

  1.  Конкурсні проєкти повинні відображати історичні, культурні ,  соціально-економічні та інші особливості Курненської сільської ради.
  1.  Для участі у конкурсі необхідно подати:
 • графічне кольорове зображення Герба, Прапора Курненської сільськї ради довільного розміру, але не більше формату А2 (297х420 мм.);
 • опис герба, прапора з обґрунтуванням;
 • тест Гімну
  1.  Матеріали конкурсних проєктів подаються на конкурс анонімно під девізом або шифром у формі тризначного числа, яке проставляється у   верхньому правому куті на перших сторінках усіх матеріалів проєкту. Інформація про авторів проєкту (прізвища, імена, по  батькові, адреси,  банківські реквізити, ідентифікаційні коди), а також пропозиції щодо розподілу премії між членами авторського колективу, завірені їх підписами, подаються в запечатаному конверті з девізом або шифром.
  1.  Проєкти подаються до конкурсної комісії за адресою: 12031, с.  

        Курне,  вул. Центральна 1, сільська рада, тел. 0968383530,

        emal: [email protected] .

  1. Термін подачі проєктів – до 1 липня 2021р. Проєкти вважаються поданими у встановлені терміни, якщо їх відправлено або подано   особисто не пізніше 1 липня 2021р. У випадку відправлення         проєкту поштою, його автор повинен у дводенний термін від дати відправлення   повідомити організатора конкурсу про дату відправлення і номер поштової квитанції.
 1. Підсумки конкурсу.

4.1. Конкурсна комісія бере участь  у роботі на громадських засадах.

 

4.2. Термін розгляду конкурсною комісією поданих проєктів та прийняття    рішення – до 1 серпня 2021 р.

  1.  Конкурсна комісія не розглядає проєкти: відправлені або подані після закінчення встановленого терміну; анонімність яких була свідомо порушена; такі, що не відповідають умовам конкурсу.
  1.  Конкурсна комісія приймає рішення відносно кожного з проєктів    окремо.
  1.  Рішення конкурсної комісії приймаються простою більшістю голосів присутнього на засіданні складу комісії відкритим голосуванням. У випадку рівного розподілу голосів, поданих за конкурсний проєкт,    голова комісії має право вирішального голосу. Члени конкурсної  комісії не мають права  розголошувати будь-які відомості, пов’язані з розглядом проєктів і присудженням премій.
  1.  Рішення конкурсної комісії є остаточним і не може бути змінено, в  тому числі й організатором конкурсу.
  1.  Підсумки конкурсу оформляються протоколом, який містить оцінку конкурсних проєктів та рекомендацій щодо їх використання, обґрунтування прийнятого рішення або причин відхилення конкурсних проєктів від розгляду, інші міркування  конкурсної  комісії. Протокол підписується головою та секретарем конкурсної  комісії.

4.8. Окремо оформляється рішення комісії про розподіл премій для  переможців конкурсу  і підписується всіма членами комісії.

  1. Протокол і рішення конкурсної комісії подаються в сільську раду у  

        триденний термін з дати підведення підсумків конкурсу.

 

  1. Після підбиття підсумків конкурсу конкурсною комісією і прийняття  

        рішення розкриваються конверти з девізами. Конверти розкриває після

        підписання рішення конкурсної комісії секретар комісії у присутності

        голови, заступника голови комісії  і не менш як двох членів комісії.

 

  1. Підсумки конкурсу протягом місяця після прийняття рішення

        конкурсної комісії повідомляється в тих засобах масової інформації, в

        яких було вміщено оголошення про конкурс.

 

4.12. Для переможців конкурсу встановлюють премії у розмірі :

         - по  500 грн. – за найкращий проєкт Герба , найкращий проєкт  

        Прапора та найкращий варіант тексту Гімну громади;

         - по 300 грн. – дві заохочувальні премії.

 

4.13. Премії переможцям виплачуються організатором конкурсу не пізніше  

         ніж через один місяць від дня прийняття рішення конкурсною

         комісією.

 

4.14. Проєкт переможця конкурсу подається на розгляд сесії сільської ради  

         для затвердження символіки сільської ради.

 

4.15. Після закінчення конкурсу до 1 серпня 2021 р. всі проєкти     передаються   конкурсною комісією за актом на постійне зберігання. На   вимогу учасників матеріали підлягають поверненню авторам протягом  15 днів після підбиття підсумків конкурсу.

 

 

 

Секретар ради                                                                                          Олеся ПАВЛЮК  

 

 

 

                                                       Додаток до рішення

                                                                            5 сесії сільської   ради

                                                                                 8-го скликання від                          14.04.2020р.

С К Л А Д
                    конкурсної комісії конкурсу на кращий проєкт
                     Герба  Прапора  Курненської сільської ради

 

п/п

П.І.П.

Посада

1

Корзун Леонід Васильович

Голова комісії, сільський голова

2

Боковенко Світлана Василівна

Заступник голови комісії, начальниця відділу економічного розвитку та інвестицій

3

Романюк Галина Павлівна

Секретар комісії, спеціалістка відділу економічного розвитку та інвестицій

 

4

Степанчук Ольга Валеріївна

Аспірантка ЖДУ. ім. Івана Франка, вчитель історії Великолугівської  ЗОШ І-ІІІ ст..

5

Гарасюта Оксана Василівна

Начальниця відділу освіти та гуманітарних питань Курненської сільської ради

6

Литвин Алла Василівна

Директорка Старомайданської філії ОЗЗСО Стрибізької ЗОШ І-ІІІ ст..

7

Флоря Ауріка Іванівна

Староста Андріївського старостинського округу

8

Сірик Олександр Іванович

Вчитель музичного мистетства, депутат Курненської сільської ради

9

Ясененко  Катерина Олександрівна

Громадська активістка Соколівського старостинського округу

Склад Дорадчого органу

1

Фесенко Леонід Віталійович

Заслужений вчитель України, художник

2

Болембах Ярослав Михайлович

Депутат Курненської сільської ради

3

Люшненко Дмитро Данилович

Краєзнавець, житель с. Великий Луг

4

Романчук Яків Леонтійович

Голова Ради ветеранів Курненської сільської ради

       

Секретар ради                                                                                                 Олеся ПАВЛЮК


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь