Курненська громада
Житомирська область, Житомирський район

ПРОГРАМА ОЗДОРОВЛЕННЯ

 

У К Р А Ї Н А

           КУРНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПУЛИНСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

Шоста сесія                                                                                        7-го  скликання

 

від 13.02.2018                                                                                                      №108

 

 

 

 

Про програму оздоровлення та

відпочинку дітей на 2018 – 2020 роки

у Курненській сільській раді

 

         Відповідно до Законів України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про охорону дитинства», «Про позашкільну освіту», з метою створення належних умов для організації та проведення дитячого оздоровлення і відпочинку, надання оздоровчих послуг дітям, які потребують особливої уваги, обдарованим учням, враховуючи рекомендації постійної комісії з гуманітарних питань (освіта, фізичне виховання, культура, охорона здоров’я та соціальний захист), сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:

        

1. Затвердити програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2018 – 2020 роки у Пулинській сільській раді (далі - програма), що додається.

2. Відділу фінансово-економічного розвитку, бухгалтерського  обліку та звітності Курненської сільської ради (Заріцька Т.І.) передбачити кошти на реалізацію заходів програми при уточненні сільського бюджету на 2018 рік та при формуванні сільського бюджету на наступні роки. Сума фінансування на відповідний бюджетний період визначається рішенням сесії сільської ради, виходячи із наявних бюджетних можливостей.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань (освіта, фізичне виховання, культура, охорона здоров’я та соціальний захист).

 

Сільський голова                                                                    Л.В. Корзун

 

                                                                                                     

 

 

 

 

                                                                                                      Додаток до

рішення 6 – ї сесії сільської

                                                                                          ради 7 – го скликання

                                                                                від _______2018 року

 

 

ПРОГРАМА

ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ ДІТЕЙ

на 2018-2020 роки

у Курненській сільській раді

 

Загальна характеристика програми

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Курненська сільська рада

2.

Розробник програми

Відділ освіти та гуманітарних питань Курненської  сільської ради

3.

 Виконавець програми

Курненська сільська рада

4.

Учасники програми

Курненська сільська рада

5.

Термін реалізації програми

2018-2020 роки

6.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Сільський бюджет

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми

У межах фінансових можливостей

8.

Основні джерела фінансування

Кошти сільського бюджету та інші джерела

 

 

Ресурсне забезпечення, призначення та використання коштів

                                                

Призначення

та використання

Джерела фінансування

( тис.грн.)

У тому числі за роками:

2018

2019

2020

Всього

Придбання путівок для дітей пільгових категорій

Сільський бюджет

В межах фінансових можливостей

В межах фінансових можливостей

В межах фінансових можливостей

 

Оплата транспортних послуг

Сільський бюджет

В межах фінансових можливостей

В межах фінансових можливостей

В межах фінансових можливостей

 

Усього

Сільський бюджет

 

 

 

 

 

             

 

 

  1. Загальні положення

 

Турбота про здоров’я дітей є одним з основних показників ставлення держави до проблем підростаючого покоління.

Разом з тим, саме стан справ у цій сфері викликає занепокоєння. Упродовж останніх років зберігається тенденція до погіршення стану здоров’я дітей, зумовлена негативними факторами соціально-економічного, екологічного та психоемоційного характеру. Вплив постійно діючих факторів ризику, в тому числі стресові перенавантаження, зокрема у шкільному віці, призводять до порушення механізму саморегуляції фізіологічних функцій і сприяють розвитку у дітей хронічних захворювань.

Залишається високим рівень інвалідності серед дітей, що є одним з найбільш несприятливих явищ у комплексі характеристик стану здоров'я та соціального благополуччя населення.

Стан здоров'я дітей - один із найважливіших показників рівня соціально-економічного розвитку суспільства, тому особливого значення набуває організація ефективного оздоровлення та відпочинку підростаючого покоління.

Конвенцією ООН про права дитини, ратифікованою Верховною Радою України, проголошено, що діти мають не тільки особливі потреби, а й громадські, політичні, соціальні, культурні та економічні права. Одним із найважливіших стратегічних завдань нашої держави щодо забезпечення соціального захисту дитинства є реалізація їх права на оздоровлення та відпочинок.

 Станом на 01.01.2018 року на території Курненської сільської ради проживає – 847 дітей шкільного віку.

Підлягають оздоровленню та відпочинку діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, бездоглядні та безпритульні діти; діти учасників АТО; діти із сімей внутрішньо переміщених осіб; діти, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи, діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; діти з багатодітних і малозабезпечених сімей; діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків; діти, які перебувають на диспансерному обліку; талановиті та обдаровані діти - переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій;  дитячих творчих колективів та спортивних команд; діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

 

 

2.Мета і основні завдання програми

 

         Метою Програми є створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей шляхом належної організації оздоровлення і відпочинку.

 

Основні завдання Програми:

підвищення рівня та якості послуг у сфері відпочинку і оздоровлення дітей;

збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення;

створення оптимальних умов для безпечного та ефективного перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку;

проведення відпочинку та  дітей у пришкільних таборах сіл громади;

створення сприятливих умов для реалізації соціально-педагогічних, медично-оздоровчих інноваційних заходів відпочинку та оздоровлення дітей;

здійснення заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я дітей шляхом організації оздоровлення та відпочинку.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Фінансове забезпечення виконання програми

 

Видатки, пов’язані з відпочинком та оздоровленням дітей, здійснюються за рахунок виділених в установленому порядку коштів з сільського бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Заходи щодо реалізації програми

 

№ п/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

Найменування заходу

Термін виконання

Виконавці

Джерело фінансу-

вання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.

Очікуваний результат

2018

2019

2020

 

1.

2

3

4

5

6

7

 

8

9

10

1.

Забезпечення підтримки організації відпочинку та оздоровлення дітей органами місцевого самоврядування

Передбачити кошти для організації відпочинку в пришкільних таборах сіл  громади дітей, які потребують особливої уваги та підтримки:  для  дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, бездоглядних та безпритульних дітей, дітей учасників АТО; дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб; дітей-інвалідів; дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи, дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей; дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків; дітей, які перебувають на диспансерному обліку; талановитих та обдарованих дітей — переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, лідерів дитячих громадських організацій; дитячих творчих колективів та спортивних команд; дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

Що-

року

Виконком сільської ради,

Відділ освіти та гуманітарних питань

Сільський бюджет

В межах фінансових можливостей

В межах фінансових можливостей

В межах фінансових можливостей

Оздоровити дітей, які потребують особливої соціальної

уваги та підтримки

 

 

Придбання путівок до дитячих оздоровчих таборів для  дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, бездоглядних та безпритульних дітей, дітей учасників АТО; дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб; дітей-інвалідів; дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи, дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей; дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків; дітей, які перебувають на диспансерному обліку; талановитих та обдарованих дітей — переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, лідерів дитячих громадських організацій; дитячих творчих колективів та спортивних команд; дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села

Що-року

Виконком сільської ради,

Відділ освіти та гуманітарних питань

Сільський бюджет

В межах фінансових можливостей

В межах фінансових можливостей

В межах фінансових можливостей

Оздоровити дітей, які потребують особливої соціальної

уваги та підтримки

 

 

Організувати перевезення груп дітей  до  дитячих оздоровчих закладів оздоровлення та відпочинку

Що-року

Виконком сільської ради,

Відділ освіти та гуманітарних питань

Сільський бюджет

В межах фінансових можливостей

В межах фінансових можливостей

В межах фінансових можливостей

Оздоровити дітей, які потребують особливої соціальної

уваги та підтримкии

 

 

Забезпечувати залучення коштів для організації оздоровлення та відпочинку дітей  з підприємств, установ,організацій, професійних спілок, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, інших джерел, незаборонених законодавством

Що-року

Виконком сільської ради,

Відділ освіти та гуманітарних питань

Залучені кошти

-

-

-

 

 

 

Організовувати супровід дітей, які від’їжджають  на відпочинок і лікування, до місць оздоровлення та відпочинку, та дітей,які повертаються додому автомобільним транспортом

Що-року

 

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

4. Прогнозовані результати виконання програми:

 

Виконання програми дасть змогу:

 

вирішувати завдання у сфері оздоровлення та відпочинку дітей;

 

організувати оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій  громади;

 

забезпечити організацію змістовного дозвілля дітей під час канікул, забезпечити якісне оздоровлення дітей.

 

 

 

 

Секретар ради                                                               О.М. Павлюк

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь